Choose your country / language

เทคนิคการวัดสำหรับการประกันคุณภาพการเคลือบของ Oerlikon Balzers

ขั้นตอนการทดสอบที่ได้มาตรฐานทำให้มั่นใจได้ว่า คำกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเคลือบจะน่าเชื่อถือและเปรียบเทียบได้เสมอ

เทคนิคการวัดสำหรับการประกันคุณภาพการเคลือบของ Oerlikon Balzers
วิธีการทดสอบสำหรับการประกันคุณภาพ
วิธีการ คุณลักษณะ ข้อจำกัด ความแม่นยำ จะทำลาย
ผิวเคลือบ เนื้อวัสดุ
การขัดถูแบบทรงกลม ความหนาของการเคลือบ รูปทรง, ความหยาบ 0.3 - 0.5 ไมโครเมตร ใช่ ใช่
XRF ความหนาของผิวเคลือบ รูปทรง, ส่วนประกอบ (องค์ประกอบ) 0.3 - 0.5 ไมโครเมตร ไม่ใช่ ไม่ใช่
ความแข็งร็อคเวลล์ (Rockwell hardness หรือ HRC) ความแข็งของเนื้อวัสดุ ความแข็งของเนื้อวัสดุ รูปทรง ± 1 HRC ใช่ ใช่
การทดสอบร็อคเวลล์ การติดแน่นของผิวเคลือบ ความแข็งของเนื้อวัสดุ รูปทรง ± 0.5 ระดับ HF ใช่ ใช่
การตรวจวัดสี สีของการเคลือบ พื้นผิวในระนาบ ± 1 หน่วย CIELAB ไม่ใช่ ไม่ใช่
เครื่องวัดความหยาบผิวชนิด Contact stylus profilometer ความหยาบ รูปทรง * ไม่ใช่ ไม่ใช่

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบ

การตรวจหาความหนาของการเคลือบโดยใช้การทดสอบขัดถูแบบทรงกลม

การตรวจหาความหนาของการเคลือบโดยใช้การทดสอบขัดถูแบบทรงกลม

ในเทคนิคการวัดนี้ จะใช้ลูกบอลเหล็กกล้าตรวจหาขนาดของรอยบุ๋มทรงกลม ที่ถูกขัดถูลงในเนื้อวัสดุที่เคลือบผิวแล้ว และค่าที่ได้จะนำไปใช้ในการคำนวณความหนาของการเคลือบ

1 หัวกดชนิดหัวเพชรแบบร็อคเวลล์
2 ผิวเคลือบ
3 เนื้อวัสดุ
4 การเคลือบที่มีรอยบุ๋ม HRC (มุมมองด้านบน)

ความหนาของการเคลือบที่ตรวจหาโดยการทดสอบขัดถูแบบทรงกลม

การทดสอบการติดแน่นโดยการใช้วิธีร็อคเวลล์

การทดสอบการติดแน่นโดยการใช้วิธีร็อคเวลล์

จะมีการดำเนินการทดสอบความแข็งร็อคเวลล์แบบปกติ (DIN 50103) ตามด้วยการวิเคราะห์โครงข่ายรอยแตกร้าวของผิวเคลือบและสะเก็ดที่หลุดลอกรอบ ๆ ขอบของการกด โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นการติดแน่นของผิวเคลือบจะถูกกำหนดให้อยู่ในประเภทการติดแน่นหนึ่งในหกประเภท

1 หัวกดร็อคเวลล์
2 ผิวเคลือบ
3 เนื้อวัสดุ
4 การเคลือบที่มีรอยบุ๋มทรงกลม (มุมมองด้านบน)

การทดสอบการติดแน่นของผิวเคลือบโดยใช้รอยบุ๋มร็อคเวลล์

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up