Wybierz kraj/język

Techniki pomiaru do zapewnienia jakości powłok Oerlikon Balzers

Standaryzowane procedury kontroli zapewniają, że wszystkie założenia jakości powlekania pozostają zawsze spełnione i porównywalne

Techniki pomiaru do zapewnienia jakości powłok Oerlikon Balzers
Metody kontroli jakości
Metoda Atrybut Ograniczenia Precyzja Niszczące dla
Powłoka Podłoże
Zużycie Sseryczne Grubość powłoki Geometria, chropowatość 0.3 - 0.5 μm tak tak
XRF Grubość powłoki Geometria, skład (element) 0.3 - 0.5 μm nie nie
Twardość Rockwella (HRC) Twardość podłoża Twardość detalu, geometria ± 1 HRC tak tak
Badanie metodą Rockwella Adhezja powłoki Twardość detalu, geometria ± 0.5 klasa HF tak tak
Pomiar koloru Kolor powłoki Powierzchnia płaska ± 1 jednostka CIELAB nie nie
Końcówka robocza profilometru Chropowatość Geometria * nie nie

* Funkcja warunków badania

Określenie grubości powłoki poprzez badanie wytarcia sfery

Określenie grubości powłoki poprzez badanie wytarcia sfery

W ramach tej techniki pomiaru, wymiary sferycznego śladu po szlifowaniu powlekanego detalu kulą stalową, są wykorzystywane do obliczenia grubości powłoki.

1 Diamentowy wgłębnik twardościomierza Rockwella
2 Powłoka
3 Detal
4 Powłoka z odciskiem HRC (widok z góry)

Grubość powłoki określona na podstawie pomiarów wytarcia sfery.

Badanie adhezji metodą Rockwella

Badanie adhezji metodą Rockwella

Po standardowym badaniu twardości metodą Rockwella (DIN 50103) przeprowadza się analizę siatki pęknięć i łuszczenia się powłoki przy krawędziach odcisku, wykorzystując do tego celu mikroskop optyczny. Następnie adhezję powłoki przyporządkowuje się do jednej z sześciu klas adhezji.

1 Wgłębnik twardościomierza Rockwella
2 Powłoka
3 Podłoże
4 Powłoka z odciskiem sferycznym (widok z góry)

Odciskowe badanie adhezji powłoki metodą Rockwella

keyboard_arrow_up