Choose your country / language

Mätningsteknik för kvalitetssäkring av Oerlikon Balzers beläggningar

Standardiserade testprocedurer garanterar att all information om beläggningskvaliteten alltid är pålitlig och jämförbar

Mätningsteknik för kvalitetssäkring av Oerlikon Balzers beläggningar
Testmetoder för kvalitetssäkring
Metod Typ Villkor Precision Förstörande för
Beläggning Substrat
Kalottuppslipning Beläggningstjocklek Geometri, grovhet 0.3 - 0.5 μm ja ja
XRF Beläggningstjocklek Geometri, sammansättning (grundämne) 0.3 - 0.5 μm nej nej
Rockwellhårdhet (HRC) Hårdhet substrat Hårdhet substrat geometri ± 1 HRC ja ja
Rockwelltest Beläggningens vidhäftning Hårdhet substrat geometri ± 0.5 HF-Klass ja ja
Färgmätning Beläggningens färg Plan yta ± 1 CIELAB-enhet nej nej
Profilometer för mätning av ytjämnhet Strävhet Geometri * nej nej

* Beroende på testförhållandena

Fastställning av beläggningstjocklek med hjälp av kalottuppslipning

Fastställning av beläggningstjocklek med hjälp av kalottuppslipning

Med denna mätningsteknik fastställs måtten på ett sfäriskt intryck som slipats upp i det belagda substratet med en stålkula, och används därefter för att beräkna beläggningstjockleken.

1 Intryck med Rockwelldiamant
2 Beläggning
3 Substrat
4 Beläggning med HRS-intryck (vy uppifrån)

Beläggningstjockleken fastställs genom ett sfäriskt sliptest.

Vidhäftningstest med Rockwellmetoden

Vidhäftningstest med Rockwellmetoden

En konventionell Rockwell hårdhetsmätning (DIN 50103) verkställs, och följs av en analys av uppkomna beläggningssprickor och avflagning runt intryckets kanter, med hjälp av ett optiskt mikroskop. Beläggningens vidhäftning tilldelas därefter en av sex vidhäftningsklasser.

1 Rockwellintryck
2 Beläggning
3 Substrat
4 Beläggning med sfäriskt intryck (vy uppifrån)

Test av beläggningens vidhäftning med Rockwellintryck

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up