Choose your country / language

BALINIT and BALIFOR coatings allow modifications in the system design. This results in less components needing to be assembled.

Piston Pins
Riešenie Povlakový materiál Technológia povrchovej úpravy tvrdosť povlaku HIT [GPa] Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Max. pracovná tepl. [°C] Procesná teplota [°C]
CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
prevziať
ta-C Arc > 40 0,1 - 0,2 450 -
prevziať
MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikácie - 800 -
prevziať

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up