Choose your country / language

Fördelaktig kombination av slitstyrka, korrosions- och oxidationsbeständighet samt enastående avformningsegenskaper.

BALINIT D
BALINIT D

BALINIT® D har en korrosionsbeständighet liknande den hos hårdkrom, men är avsevärt hårdare, beläggningens vidhäftning är bättre och den är dessutom livsmedelsneutral.

Denna kromnitridbeläggning är idealisk för spegelblanka eller fotoetsade ytor eller formar som tillverkats med EDM. Den används också för formsprutningsformar där man använder aggressiva ämnen som fluor eller klor, vid formning av låghållfast plåt eller i tillämpningsområden inom motorsport eller flygindustri.

Även BALINIT® D ARCTIC med låg processtemperatur finns tillgänglig för temperaturkänsliga material.

  • Beständig mot fluor, klor och andra aggressiva ämnen
  • Hög beläggningsvidhäftning och hög hårdhet
  • Väldigt korrosionsbeständig
  • Utmärkta avformningsegenskaper
BALINIT D
Beläggningsmaterial CrN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 18+/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up