Choose your country / language

BALIFOR T En ta-C-lösning för fordonsindustrins miljöer med höga temperaturer

Automotive
BALIFOR T
BALIFOR T

I vissa applikationer kan BALINIT® DLC (Diamantliknande kol-)-beläggningar nå sin gräns vid driftstemperaturer som överskrider 350° C, vilket leder till intermittent torrkörning på grund av att beläggningarna inte är kompatibla med aggressiva tillsatser (t.ex. högkoncentrerad-MoDTC). I de fall BALINIT® DLC inte kan uppfylla kraven, är ta-C-beläggningen BALIFOR™ T från Oerlikon Balzers den ultimata lösningen.

Oerlikon Balzers - ledande inom ytteknik sedan decennier tillbaka - har under flera år levererat ta-C-beläggningar med arcförångningsprocess. Dessa rullas nu ut på fordonsmarknaden i en kombinerad lösning som omfattar såväl för- som efterbehandling. Detta ”paket“ inkluderar en efterbehandlingsprocess för kontrollerat kontakttryck, specialutvecklad av Oerlikon Balzers för att konstant leverera pålitliga resultat.

BALIFOR™ T erbjuder differentierande egenskaper för:

  • Applikationer med höga temperaturer (beroende på tryck)
  • Applikationer med låg smörjning under längre perioder
  • Miljöer där det förekommer aggressiva tillsatser

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up