Choose your country / language

BALIFOR T วิธีแก้ปัญหาด้วย ta-C สำหรับการทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์

Automotive
BALIFOR T
BALIFOR T

ในการใช้งานบางอย่าง ผิวเคลือบ BALINIT® DLC (Diamond-like-Carbon) อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากมีอุณหภูมิการใช้งานที่สูงกว่า 350° C การทำงานแบบแห้งอย่างไม่ต่อเนื่อง และเนื่องจากความไม่เข้ากันกับสารเติมแต่งที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น MoDTC ที่มีความเข้มข้นสูง) ในขณะที่ BALINIT® DLC ไม่สามารถบรรลุความต้องการได้ จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ BALIFOR™ T ซึ่งเป็นผิวเคลือบ ta-C จาก Oerlikon Balzers

Oerlikon Balzers กำหนดมาตรฐานในด้านเทคโนโลยีการเคลือบมานานหลายทศวรรษ โดยมีบริการผิวเคลือบ ta-C ที่ผ่านกระบวนการระเหยโดยการอาร์คพลังงานสูงมาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดตัวออกสู่ตลาดยานยนต์ในรูปแบบวิธีแก้ปัญหาที่รวมการปรับปรุงพื้นผิวก่อนและหลังเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว "แพ็คเกจ" นี้ประกอบด้วยกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวก่อนและหลังแบบ Controlled Contact Pressure ที่ผ่านการปรับโดย Oerlikon Balzers ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะ ดังนั้นบริษัทจึงจัดส่งผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเสมอมา

BALIFOR™ T นำเสนอคุณลักษณะที่แตกต่าง สำหรับ:

  • การใช้งานที่อุณหภูมิสูง (ขึ้นอยู่กับความดัน)
  • การใช้งานเป็นระยะเวลานานที่ต้องการการหล่อลื่นต่ำ
  • สภาพแวดล้อมที่มีสารเติมแต่งที่มีฤทธิ์รุนแรง
keyboard_arrow_up