Choose your country / language

Viktiga funktionella egenskaper - bländskydd och kemiskt inert

BALIMED DLC coated bone reamer
BALIMED DLC coated dental implant driver
BALIMED DLC coated dental screw
BALIMED DLC coated powdered medical instruments
BALIMED DLC coated micropituitary rongeurs
BALIMED DLC coated bone repositioning instrument
BALIMED DLC coated bone saws
BALIMED DLC coated MIS instruments

BALIMED™ DLC kännetecknas av sina viktiga funktionella egenskaper: den matta svarta beläggningen ugör det lättare för kirurger att arbeta utan att bländas under den skarpa operationsbelysningen. Dessutom reagerar inte BALIMED™ DLC kemiskt med övriga ämnen. Beläggningen är extremt slitstark och bevarar de kirurgiska instrumentens skärpa.

  • Passar alla kirurgiska instrument
  • Svart beläggning med bländskydd
  • Kemiskt inert (minimerad reaktion med andra ämnen)
  • Låg friktion och hög nötningshållfasthet
  • Förbättrar de kirurgiska instrumentens kanthållning
BALIMED DLC
Beläggningsmaterial a-C:H
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg Svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 15 - 25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,1 – 0,2
Inre spänning [GPa]*** 0,1 – 0,2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up