Choose your country / language

BALIMED DLC Důležité funkční vlastnosti – antireflexní a chemicky inertní

Důležité funkční vlastnosti – antireflexní a chemicky inertní

BALIMED DLC coated bone reamer
BALIMED DLC coated dental implant driver
BALIMED DLC coated dental screw
BALIMED DLC coated powdered medical instruments
BALIMED DLC coated micropituitary rongeurs
BALIMED DLC coated bone repositioning instrument
BALIMED DLC coated bone saws
BALIMED DLC coated MIS instruments

BALIMED™ DLC se vyznačuje důležitými funkčními vlastnostmi: černý matný povlak umožňuje chirurgům pracovat při jasném chirurgickém osvětlení, aniž by docházelo k odrazům. Kromě toho BALIMED™ DLC chemicky nereaguje s jinými látkami. Povlak je extrémně odolný vůči opotřebení a udržuje řeznou ostrost chirurgických nástrojů.

  • Vhodný pro všechny chirurgické nástroje
  • Černý antireflexní povlak
  • Chemicky inertní (minimalizovaná reakce s jinými látkami)
  • Nízké tření a velmi vysoká odolnost proti otěru
  • Zlepšuje zachování břitu chirurgických nástrojů
BALIMED DLC
Povlakový materiál a-C:H
Technologie povlakování PACVD
Barva povlaku Černá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* ~ 15 - 25
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,1 - 0,2
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,1 - 0,2
Max. provozní teplota [°C]**** 300
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
keyboard_arrow_up