Choose your country / language

Nástroje Presné a vysoko kvalitné povrchy BALINIT povlakovaných nástrojov pre spracovanie potravín a baliace stroje

Tribologické systémy sú vystavené extrémnemu mechanickému namáhaniu. Ochrana povrchov plastových foriem pre vstrekovanie plastov je teda nevyhnutná. Optimalizovaná povrchová úprava znižuje opotrebenie v silne namáhanej oblasti, zvyšuje životnosť formy a zvyšuje výrobnú produktivitu.

Nástroje

Kovoobrábacie nástroje na výrobu potravinových konzerv a hliníkových zásobníkov potravín vyžadujú špecifické náterové riešenia, ktoré zaručujú dlhotrvajúce, vysoko kvalitné, spoľahlivé a špecifické povrchové riešenie pre zaistenie vysokej produktivity lisovaného plechu.

Všetky BALINIT povlaky určené pre výrobu potravinárskych obalov boli klasifikované podľa FDA ako bezpečné pre túto aplikáciu.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up