Choose your country / language

Posuvné hriadele

Výhody BALITHERM IONIT OX úpravy:

  • Vylepšené mechanické vlastnosti
  • Zvýšená vytrvalostná pevnosť
  • Odolnosť proti korózii
  • Dobré trecie a klzné vlastnosti

Technické výhody v porovnaní s konvenčným soľným kúpeľom nitridácie a oxidácie / prípad kalenia a chrómovania:

  • Iba jeden výrobný postup
  • Žiadne zvyšky soli v závitoch
  • Žiaden medziprodukt leštenia
  • Požiadavka na test 96 h minimálneho soľného postreku podľa DIN 50021-SS je s ľahkosťou dosiahnutá.
Riešenie Povlakový materiál Technológia povrchovej úpravy tvrdosť povlaku HIT [GPa] Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli Max. pracovná tepl. [°C] Procesná teplota [°C]
- - - - - -
prevziať

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up