Choose your country / language

Strihanie Presné a vysoko kvalitné povrchy BALINIT potiahnutých nástrojov.

Opracovanie automobilových súčiastok kladie zvláštne požiadavky na rezné nástroje. Oerlikon Balzers ponúka náterové riešenia, ktoré umožňujú automobilovému priemyslu plniť svoje rezné požiadavky. Nižšie sú uvedené niektoré príklady toho, ako povlaky od Oerlikon Balzers poskytujú rozhodujúcu výkonnostnú výhodu.

Strihanie

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up