Choose your country / language

BALINIT MILUBIA การเคลือบ ta-C ที่ปราศจากไฮโดรเจน เพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีไตรโบโลยีสูงมาก

BALINIT MILUBIA coated
BALINIT MILUBIA coating for rotary pumps
BALINIT MILUBIA

ส่วนประกอบของอุปกรณ์ เช่น แผ่นซีลเซรามิคในก๊อกน้ำ, วาล์วนิวเมติก, เพลาเซรามิค และแบริ่งปั๊ม จะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีไตรโบโลยีสูงเป็นเวลานาน เพื่อคงความน่าเชื่อถือในการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องปกป้องส่วนประกอบของอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ให้สึกหรอจากแรงในการทำงานสูงที่อุณหภูมิสูง การเคลือบคาร์บอนแข็งที่ปราศจากไฮโดรเจนโดยใช้โครงสร้างแบบ ta-C ของ BALINIT® MILUBIA มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเหล่านี้ แม้ในสภาพการทำงานแบบแห้ง ซึ่งเกินขีดจำกัดในการทำงานของการเคลือบแบบอื่นๆ

BALINIT® MILUBIA มีความแข็งมาก และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก เนื่องจากใช้อุณหภูมิในการเคลือบต่ำ (< 100 °C) จึงสามารถใช้กับส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุที่ไวต่อความร้อน เช่น เหล็กกล้าที่ผ่านการอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่ำ, โลหะผสมอลูมิเนียม และแม้แต่พลาสติกได้

BALINIT® MILUBIA พัฒนาขึ้นสำหรับส่วนประกอบที่มีความต้องการต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

  • ค่าความแข็งของโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบอยู่ที่ 35-50 HIT(GPa)
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผ่นซีล, วาล์วสปูล, เพลาเซรามิค และแบริ่งปั๊ม
  • ใช้แรงในการทำงานเพื่อกดลงบนแผ่นซีลเซรามิคต่ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อสารหล่อลื่นชุดประกอบถูกชะล้างออกไปจนหมดหลังจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน
  • แรงเสียดทานต่ำแม้ในกรณีที่ทำงานแบบแห้ง จึงช่วยรักษาอุณหภูมิในการทำงานของแหวนซีลและแผ่นซีลให้ต่ำอยู่เสมอ
  • เหมาะสำหรับโลหะและวัสดุฉนวนไฟฟ้า เช่น เซรามิคหรือพลาสติก
  • ใช้อุณหภูมิในการเคลือบต่ำ (< 100 °C) ทำให้สามารถเคลือบวัสดุที่ไวต่อความร้อนได้

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up