Wybierz kraj/język

Stopka

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Szwajcaria
E-mail: info@oerlikon.com

Chief Executive Officer: Prof. Dr. Michael Süss

Osoba odpowiedzialna za treść: administrator Oerlikon

Prawa autorskie
Kopiowanie lub udostępnianie informacji, danych, tekstów, zdjęć i grafik dla celów komercyjnych lub do wykorzystania na innych stronach internetowych wymaga wcześniejszej zgody OC Oerlikon Management AG. Wszystkie osoby i sytuacje zostały odegrane przez aktorów.

Na naszych stronach internetowych wykorzystano zarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe, zarejestrowane projekty i logotypy. Nawet w przypadkach, gdy nie są one opatrzone oznaczeniem znaku towarowego, stosuje się do nich wszystkie zasady i warunki prawne.

Pytania, sugestie i komentarze
Wszelkie pytania, sugestie i komentarze proszę kierować na adres: info@oerlikon.com

Google Analytics:

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi internetowej oferowanej przez spółkę Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które zapisują się w Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włączając adres IP) będą przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP, w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie przez Google uprzednio skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej Google będzie korzystać z powyższych informacji, aby zanalizować sposób korzystania ze strony internetowej, sporządzić raporty dotyczące aktywności na stronie, jak i świadczyć, na rzecz administratora tej strony, pozostałe usługi analityczne związane z wykorzystywaniem przez użytkowników stron internetowych i Internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Ponadto można zapobiec pobieraniu przez Google wygenerowanych przez pliki cookies i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki internetowej dostępnej pod poniższym adresem URL https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

etracker:

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii etracker GmbH (www.etracker.com) są gromadzone i zapisywane dane do celów związanych z marketingiem i optymalizacją. Na podstawie tych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Do tego celu mogą być wykorzystywane cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową. Cookies umożliwiają zidentyfikowanie przeglądarki internetowej. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker nie będą, bez zgody osoby, której dotyczą, wykorzystywane do identyfikowania osoby odwiedzającej tę stronę internetową ani kojarzone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych może zostać odwołana w dowolnym momencie z uwzględnieniem przyszłych usług.

Opinie lub pytania? Skontaktuj się z nami!

keyboard_arrow_up