Choose your country / language

BALIMED ZIRCONA สีที่เป็นทางเลือกสำหรับทันตกรรมแบบดิจิทัล – การสแกนและกระบวนการทันตกรรมประดิษฐ์ที่แม่นยำ

Abutment
Abutment
สว่านทันตกรรม

BALIMED™ ZIRCONA ทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า และเหมาะสมกับกระบวนการทันตกรรมแบบดิจิตัลที่ต้องการความแม่นยำสูง ด้วยสีทองอ่อนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประดิษฐ์ทางทันตกรรม เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า TiN ทั่วไป

  • สำหรับความแม่นยำ และน่าเชื่อถือของการสแกน
  • ทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • ใช้สีที่สามารถระบุความแตกต่างด้วยสายตาได้ง่าย
  • ผ่านการทดสอบทางชีวภาพ เพื่อใช้ในร่างกายแล้ว
BALIMED ZIRCONA
วัสดุเคลือบผิว ZrN (Zirconium Nitride)
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Arc
สีเคลือบ ทองอ่อน
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 20 - 25
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.5
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 500
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] 350
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up