\uf1ad

ความรับผิดชอบ

เออร์ลิคอน บัลเซอร์สมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

สำหรับเรา ความรับผิดชอบไม่ได้หมายถึงแค่วิธีที่เราทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ คู่ค้า และลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความใส่ใจกับพนักงานและสิ่งแวดล้อม เราจึงสร้างนโยบายและกระบวนการทำงานขึ้นมาส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นกรอบที่เราใช้ในการกำหนดความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเรา

ค่านิยมหลักของเรา

  • ความซื่อสัตย์: ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามีพื้นฐานอยู่บนความไว้ใจ
  • การทำงานเป็นทีม: ฉันใส่ใจในทีมของฉัน และทีมของฉันก็ใส่ใจในตัวฉันด้วยเช่นกัน
  • ความเป็นเลิศ: ทุกสิ่งที่เราทำ เราจะทำให้ดีที่สุด
  • นวัตกรรม: ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากทุกคนและทุกส่วนขององค์กร
ติดต่อเรา