Choose your country / language

ข้อกำหนดการใช้งานและประกาศทางกฎหมาย

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และหน้าต่างๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'เว็บไซต์') คุณประกาศว่าคุณรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข') หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดงดเว้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นของ Oerlikon การดาวน์โหลดหรือพิมพ์แต่ละหน้าและ/หรือบางส่วนของเว็บไซต์จะได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าคำชี้แจงลิขสิทธิ์หรือการกำหนดอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจะไม่ถูกลบหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นจากเว็บไซต์หรือคัดลอกด้วยวิธีอื่นใด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดยังคงเป็นของ Oerlikon ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง เชื่อมโยง หรือใช้งานเว็บไซต์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อเผยแพร่หรือเป้าหมายทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Oerlikon

การคัดลอกหรือการแบ่งปันข้อมูล ข้อความ รูปภาพ และกราฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อใช้บนเว็บไซต์อื่น จำเป็นต้องมีการตกลงล่วงหน้ากับ OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon และ บริษัท เออร์ลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด บุคคลและสถานการณ์ทั้งหมดที่ถูกทำขึ้นใหม่ ต้องทำโดยผู้ได้รับมอบอำนาจ

บนเว็บไซต์ของเรา มีการใช้แบรนด์ที่จดทะเบียน ชื่อทางการค้า การออกแบบที่จดทะเบียน และโลโก้ แม้แต่ในกรณีพิเศษ เมื่อปรากฏโดยไม่มีเครื่องหมายการค้า กฎและบทบัญญัติทางกฎหมายทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้

ไม่รับประกัน

Oerlikon ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ ข้อมูลที่เผยแพร่และความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์จัดทำโดย Oerlikon เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Oerlikon อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีข้อเสนอ

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการชักชวนให้ยื่นข้อเสนอ และไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายเครื่องมือการลงทุน หรือเพื่อทำธุรกรรมอื่นใด เว็บไซต์ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ห้ามการตีพิมพ์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Oerlikon ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยไม่มีข้อจำกัด ความรับผิดทั้งหมดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทุกประเภท รวมถึงความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังใช้ได้กับความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดจากไวรัสด้วย

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้

การใช้งานเว็บไซต์และข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องจะถูกควบคุมโดยกฎหมายสวิสเท่านั้น เขตอำนาจศาลพิเศษคือสวิตเซอร์แลนด์

Oerlikon

ชื่อ Oerlikon เกี่ยวข้องกับ OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, บริษัท เออร์ลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด และรวมถึงบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อมูลองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

 • Prof. Dr. Michael Süss, Executive Chairman
 • Gerhard Pegam, Vice Chairman
 • Alexey V. Moskov, Member
 • Jürg Fedier, Member
 • Zhenguo Yao, Member
 • Paul Adams, Member
 • Irina Matveeva, Member
 • Inka Koljonen, Member

คณะกรรมการบริหาร

 • Prof. Dr. Michael Süss, Executive Chairman
 • Philipp Müller, Chief Financial Officer
 • Anna Ryzhova, Chief Human Resources Officer
 • Dr. Markus Tacke, CEO Surface Solutions Division
 • Georg Stausberg, CEO Polymer Processing Solutions Division

คณะกรรมการบริษัทในประเทศไทย

 • Mr. Michel Olivier Maeusli
 • Mr. Paul Andre Francois Bussinger
 • Mr. Pravin Abasaheb Shirse
 • Mr. Simon Fridolin Kopf
 • Mr. Gopinath Chikathor

ที่อยู่

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Churerstrasse 120
CH-8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
info(at)oerlikon.com

สำนักงานที่จดทะเบียน

Pfäffikon SZ, Community of Freienbach
Commercial Register of the Canton of Schwyz
Company Number: CHE-103.488.578
UID MWST Nr.: CHE-116.316.811

สำนักงานที่จดทะเบียนในประเทศไทย

บริษัท เออร์ลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
700/538 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ประกาศทางกฎหมาย

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon (joint stock company)

Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Switzerland
E-Mail: info(at)oerlikon.com

ประธานกรรมการบริหาร: Prof. Dr. Michael Süss

คำถามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น

กรุณาตอบคำถามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใด ๆที่: info(at)oerlikon.com และ สำหรับภาษาไทย: info.th@oerlikon.com

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้งานและประกาศทางกฎหมายเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาจะถูกควบคุมทุกประการ และทุกเวอร์ชันในภาษาอื่นใดจะใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลผูกพันกับ OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon และ บริษัท เออร์ลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up