Choose your country / language

การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น: BALIQ

การเคลือบผิวที่จารึกในประวัติศาสตร์ - กลุ่มผิวเคลือบรุ่นแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี S3p ของOerlikon Balzers

การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น: BALIQ

ป้องกันการสึกหรอด้วยคุณลักษณะที่เปลี่ยนทุกสิ่ง ที่ผลักให้ HiPIMS ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

เป็นการพิชิตหลักเขตของเทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่ง BALIQ® - กลุ่มผิวเคลือบแบบล่าสุดจาก Oerlikon Balzers

มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยี S3p (พลาสม่าที่สามารถขยายกำลังได้ด้วยการพัลส์) มันผลักดันให้ HiPIMS ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการอาร์คและฉีดพ่นเข้าด้วยกัน: การเปลี่ยนเป็นอิออนเกิดได้สูง และเคลือบโดยเรียกได้ว่าไม่มีการหยดเลย

ผลที่ได้คือ BALIQ® กลุ่มการเคลือบแบบใหม่ที่ทนการสึกกร่อน เรียบและแน่นหนาเป็นที่สุด สำหรับช่วงของการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง คุณจะได้รับประโยชน์จากความเป็นไปได้ใหม่ที่อยู่เหนือสิ่งที่เคยเห็นมาก่อน - ด้วยการเคลือบผิวที่คุณสามารถปรับได้อย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ

keyboard_arrow_up