Choose your country / language

Improved stability, especially of edge zones, thanks to ADVANCED Series coatings.
ซีรีส์ BALINIT ADVANCED

เครื่องมือตัดเจาะและเครื่องมือขึ้นรูป รวมทั้งแบบหล่อสำหรับการหล่อแบบฉีดอัดด้วยความดัน จะถูกใช้งานอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณขอบ การเคลือบในซีรีส์ ADVANCED จะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าการเคลือบแบบพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติในการรองรับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณขอบ จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือได้สูงสุด 100%

ผิวเคลือบเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกอื่นนอกจากกรรมวิธี CVD หรือ TD (Toyoda Diffusion) เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการเครื่องมืเพิ่มเติม

เทคโนโลยี PVD ADVANCED ของ Oerlikon Balzers PVD ADVANCED จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตและการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือแม้แต่รักษาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม รุ่น ADVANCED ของผิวเคลือบ BALINIT® FUTURA NANO, LUMENA, และ ALCRONA PRO มีให้บริการในปัจจุบัน

คุณสมบัติการรองรับที่ดีขึ้นของการเคลือบผิว ADVANCED โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณขอบ ทำให้การเคลือบผิวเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเจาะ การขึ้นรูปโลหะแผ่นและการขึ้นรูปขนาดใหญ่ และเหมาะสำหรับการฉีดหล่ออะลูมิเนียม

 • ความแข็งของพื้นผิวสูง
 • การเคลือบผิวที่เป็นแบบเดียวกันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะที่ขอบ
 • การป้องกันการเกิดและแพร่กระจายของรอยแตกร้าวที่ดีขึ้น
 • มีการเกาะติดที่ดีขึ้น
 • pdf (387.15 KB)

  BALINIT ADVANCED Series

  Good times for round edges

  BALINIT ADVANCED Series
keyboard_arrow_up