Choose your country / language

BALITHERM IONIT ST การป้องกันการสึกหรอที่น่าเชื่อถือ สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีคุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก

BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST
BALITHERM IONIT ST

ด้วยกระบวนการแพร่แบบใหม่ที่น่าเชื่อถือของ BALITHERM IONIT ST เหล็กกล้าไร้สนิมจึงได้รับการปกป้องจากการสึกหรอ โดยยังคงรักษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของออสเทนไนต์และมาร์เทนไซต์ไว้ เช่น คุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก ความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือกรด และความปลอดภัยสำหรับอาหาร นอกจากนี้ ยังแทบไม่เกิดการเสียรูปทรงเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ

BALITHERM IONIT ST จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร:
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะใช้เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโลหะผสมในปริมาณสูงสำหรับส่วนประกอบที่ใช้งานหนัก กระบวนการทำไนไตรด์ด้วย BALITHERM IONIT ST จะป้องกันส่วนประกอบเหล่านี้จากการสึกหรอได้อย่างน่าเชื่อถือ ในขณะที่ยังคงรักษาคุณลักษณะทั่วไปของเหล็กกล้าไร้สนิมไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร นอกจากการป้องกันการสึกหรอแล้ว คุณสมบัติการลื่นไถลที่ดีขึ้นยังมีความสำคัญเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน การทำไนไตรด์ด้วย BALITHERM IONIT ST ปลอดภัยต่ออาหารอย่างแน่นอน* เช่นเดียวกับเหล็กกล้าไร้สนิม

  • มีความแข็งเป็นพิเศษและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
  • มีการรักษาคุณสมบัติการทนต่อการกัดกร่อน
  • มีการรักษาคุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก
  • ไม่มีการหลุดลอก
  • มีคุณสมบัติการลื่นไถลที่ดีมาก

*มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับการสัมผัสกับอาหารโดยตรง ที่รับรองโดย Institute Prof. Kurz GmbH, เมืองโคโลญ, ปี 2015

ไม่เกิดตะกอนโครเมียมไนไตรด์การรักษาคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
การรักษาความทนทานต่อการกัดกร่อน
ไม่มีการเสียรูปทรงและการเปลี่ยนแปลงของขนาดเหมาะสำหรับความคลาดเคลื่อนที่เที่ยงตรง
มีความแข็งสูงมีความทนทานมากขึ้นอย่างมากต่อการสึกหรอ สำหรับวัสดุออสเตนิติกที่มีความแข็งต่ำ

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up