Choose your country / language

ชิ้นส่วนต่างๆ การเคลือบผิวสำหรับชิ้นส่วนอากาศยานน้ำหนักเบาที่ทนทานต่อการสึกหรอ การกัดกร่อน และแรงกระทำระดับสูง

ความต้านทานการสึกหรอจากการถูครูดและจากการยึดติด ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของชิ้นส่วนที่ต้องรับแรงกระทำ เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อากาศยานและชุดลงจอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการใช้งานที่มีการหล่อลื่นต่ำ การเคลือบผิวป้องกันด้วย BALINIT จะช่วยให้ชิ้นส่วนอากาศยานมีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ความเสถียรที่อุณหภูมิสูง และความต้านทานการกัดกร่อนและการกัดเซาะสูงขึ้น

ชิ้นส่วนต่างๆ

คำตอบในการแก้ปัญหาการสึกหรอที่ส่งผลต่อชิ้นส่วนอากาศยานนั้นจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์พื้นผิวส่วนที่สัมผัสกันและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกการเสียดทานและการสึกหรอที่เป็นสาเหตุให้ชิ้นส่วนเสียหาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุดมักจะเป็นการเคลือบผิวชิ้นส่วนหนึ่งชั้นด้วยการเคลือบผิวแข็งแบบใดแบบหนึ่งจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ BALINIT®

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวของเออร์ลิคอน บัลเซอร์สช่วยให้อุตสาหกรรมอากาศยานสามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุน้ำหนักเบาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ลูกค้าของเออร์ลิคอน บัลเซอร์สยังประทับใจเป็นพิเศษกับประสิทธิภาพการป้องกันการติดขัดและรอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่นานขึ้นของชิ้นส่วนที่ผ่านการเคลือบผิวอีกด้วย

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up