Choose your country / language

กระบวนการหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

กระบวนการหลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

BALINIT DYLYN สามารถปรับแต่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) กับอุปกรณ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

โซลูชั่น วัสดุเคลือบผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิว ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] อุณหภูมิกระบวนการ [°C]
a-C:H:Si PACVD ~ 15-25 0.05 - 0.2 350 < 220
ดาวน์โหลด
TiN Arc 30 +/- 3 ~0.6 600 < 500

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up