Choose your country / language

ความปรารถนาของ Balzers

ความปรารถนาอันแรงกล้าและนวัตกรรม

Oerlikon Balzers ไม่ได้เป็นแค่บริษัทแห่งหนึ่ง แต่เป็นความปรารถนาอันแรงกล้า

ผู้ไขปัญหาระดับโลกและผู้นำในด้านเทคโนโลยีพื้นผิวขั้นสูงแห่งยุคนี้ได้เริ่มกิจการในยุค 1940s นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความปรารถนาอันแรงกล้าและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน Oerlikon Balzers และพนักงานของบริษัท: ความปรารถนาอันแรงกล้าที่นำไปสู่การค้นพบทางเลือกใหม่ ๆ แรงผลักดันในการแก้ปัญหาที่มีความท้าทายทุก ๆ ครั้งที่เผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้น และความมุ่งมั่นสู่ความสมบูรณ์แบบในการสร้างสรรค์ไขปัญหาสำหรับลูกค้าที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและธรรมชาติ

Oerlikon Balzers ไม่ได้เป็นแค่บริษัทแห่งหนึ่ง แต่เป็นความปรารถนาอันแรงกล้า พบกับข้อมูลของบริษัทโดยอ่าน เรื่องราวของ Balzers เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อสิ่งแวดล้อมของเรา (เทคโนโลยีและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรา) หรือ ร่วมงานกับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาอันแรงกล้าของ Balzers โดยเริ่มทำงานกับเรา!

ติดต่อเรา

Petra Ammann

Petra Ammann

Head of Communications Oerlikon Balzers

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up