Choose your country / language

การผลิตไฟฟ้า

เออร์ลิคอน บัลเซอร์สมีผลิตภัณฑ์เคลือบผิวคุณภาพสูง สำหรับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ต้องรับแรงสูง เช่น เทอร์ไบน์ก๊าซและไอน้ำ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เคลือบผิวสำหรับเครื่องมือตัดที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เหล่านี้

การผลิตไฟฟ้า
keyboard_arrow_up