Choose your country / language

การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ BALINIT - เพิ่มประสิทธิภาพและได้รับการรับรองสำหรับการสัมผัสกับอาหาร

นอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแล้ว

การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ยังจำเป็นต้องมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารด้วยเช่นกัน เครื่องจักรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทนต่อสภาพการทำงานที่ท้าทาย (เช่น สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและกรดผลไม้ สารทำความสะอาด ส่วนผสมที่มีคุณสมบัติเสียดสี) นอกจากนั้นแล้ว อาหารจะต้องไม่เกิดการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการแปรรูปอีกด้วย 

เครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูป การเติม และการซีลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมักจะต้องทำงานร่วมกับสายการบรรจุ การติดฉลาก และการบรรจุกล่อง การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ความซับซ้อนของการผลิต และความต้องการด้านความสะอาดและวัสดุที่ใช้ ส่งผลให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องมองหานวัตกรรมใหม่ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูป รวมไปถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์และรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ยังมีความหลากหลายไม่แพ้กัน

keyboard_arrow_up