Choose your country / language

BALIMED ALTINA สารเคลือบป้องกันแสงสะท้อนเพื่อให้เครื่องมือผ่าตัดมีขอบตัดที่คม

สารเคลือบป้องกันแสงสะท้อนเพื่อให้เครื่องมือผ่าตัดมีขอบตัดที่คม

Micropituitary rongeurs
Bone repositioning instruments

BALIMED™ ALTINA ช่วยให้เครื่องมือผ่าตัดมีขอบตัดที่คมกว่า ดังนั้น สารเคลือบจึงช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจากจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น คุณสมบัติป้องกันแสงสะท้อนของ BALIMED™ ALTINA ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น

  • สารเคลือบแข็งมากเป็นพิเศษ
  • ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมกับเหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลส)
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตัด
  • ป้องกันแสงสะท้อน
  • เหมาะสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลาย
BALIMED ALTINA
วัสดุเคลือบผิว AlTiN
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Arc
สีเคลือบ สีดำและม่วง
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 30 +/- 3
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** ~ 0.6
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** ~ 0.6
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 900
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 350
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up