Choose your country / language

การไขปัญหาพื้นผิวสำหรับการขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เพื่อให้ยานยนต์ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเบาลง

Chassis forming application

เพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปล่อยไอเสีย ยานยนต์ในอนาคตจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแต่เบาลง ยานยนต์รุ่นใหม่แต่ละรุ่นมีความทันสมัยสูงขึ้น ดังนั้นจึงประกอบด้วยเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงสมัยใหม่ในปริมาณที่มากกว่ารุ่นที่ผ่านมา

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทำการขึ้นรูปเหล็กกล้าที่ดำเนินการได้ยากเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องมีผิวเคลือบที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ เช่น BALINIT® FORMERA

  • มีประสิทธิภาพมากกว่าการเคลือบผิวที่เทียบเคียงกันได้ 680%
  • มีการป้องกันการสึกหรอแบบขัดสีที่ดีมาก
  • มีการติดแน่นของผิวเคลือบที่ดีเยี่ยม
BALINIT FORMERA
วัสดุเคลือบผิว CrAlN-based
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Arc
สีเคลือบ สีเงินอ่อนอมเทา
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 28 +/-2
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0,35
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0,35
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 900+
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน
keyboard_arrow_up