Choose your country / language

ประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน แม้จะใช้งานแบบแห้ง

Dental screws
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments
Bone saws

ส่วนประกอบที่มีหน้าที่ขับเคลื่อน เช่น เฟืองและลูกปืนในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือทางทันตกรรมต้องเผชิญกับความเค้นทางกลสูงทุกวัน ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและคุณสมบัติการลื่นไถลที่ดีของ BALIMED™ C ทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีการหล่อลื่นต่ำ และแม้จะใช้งานแบบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ BALIMED™ C เป็นสารเคลือบผิวที่มีส่วนผสมของ WC/C ดังนั้น จึงมีส่วนผสมของโลหะและคาร์บอนคล้ายเพชร ผลที่ได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการลดความล้าที่พื้นผิวและไตรโบออกซิเดชั่น

  • เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแห้ง
  • ลดการสึกหรอ
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • มีคุณสมบัติการลื่นไถลที่ดีที่อุณหภูมิต่ำ
BALIMED C
วัสดุเคลือบผิว a-C:H:W (WC/C)
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Sputter
สีเคลือบ สีเทา
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 8-12/12-15
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** 0.1 - 0.2
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** 0.1 - 0.2
อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C]**** 300
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 250
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก
****อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งาน [°C] ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณนอกเหนือจากฟิลด์ สืบเนื่องจากกฎหมายเทอร์โมไดนามิกส์ การประยุกต์ใช้งานจะขึ้นอยู่กับความกดดัน
keyboard_arrow_up