Choose your country / language

กระบวนการผลิต

เราจะดูแลรักษาเครื่องมือและส่วนประกอบของคุณเป็นอย่างดี

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตของ Oerlikon Balzers เป็นเครื่องรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทั่วโลก ซึ่งเป็นคุณภาพที่สามารถควบคุมให้เหมือนกันได้

คุณภาพที่เรามอบให้ - สิทธิประโยชน์ของคุณ

ศูนย์ทุกแห่งของเราใช้อุปกรณ์และขั้นตอนที่เหมือนกันในการเคลือบผิวเครื่องมือและส่วนประกอบ

ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นต้นไปจนถึงการส่งผลิตภัณฑ์กลับ กระบวนการผลิตของเราถูกออกแบบมาสำหรับส่วนประกอบหรือเครื่องมือของคุณ และได้รับการปรับให้เข้ากับคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการในแต่ละกรณี

กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพในระดับสูงเท่าเทียมกันทั่วโลก ซึ่งเป็นคุณภาพที่สามารถควบคุมให้เหมือนกันได้

 • การตรวจสอบขาเข้า

  จะมีการตรวจสอบปริมาณ วัสดุ และสภาพพื้นผิวของชิ้นส่วนที่จะเคลือบ ลำดับการผลิตจะถูกกำหนดตามข้อมูลจำเพาะของลูกค้า

 • การทำความสะอาด

  พื้นผิวที่สะอาดจำเป็นสำหรับการติดแน่นของผิวเคลือบ ด้วยเหตุนี้ Oerlikon Balzers จึงใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเตรียมพื้นผิวสำหรับ PVD และมีบริการทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูงแบบหลายขั้นตอน โดยการใช้อ่างที่มีสารละลายผสมน้ำประเภทด่างซึ่งปราศจากสารเติมแต่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 • การลอกผิวเคลือบ

  ในกรณีที่ต้องการเคลือบใหม่ อาจจำเป็นต้องกำจัดชั้นเคลือบเก่าออก Oerlikon Balzers ได้พัฒนาขั้นตอนพิเศษขึ้นสำหรับการกำจัดผิวเคลือบ PVD แบบต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลด้านลบต่อเนื้อวัสดุ

 • การดำเนินการเบื้องต้น

  หากจำเป็นต้องดำเนินการเบื้องต้นเพิ่มเติม Oerlikon Balzers จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี (เช่น การกำจัดก๊าซในเตาสุญญากาศเพื่อขจัดคราบตกค้างของวัสดุในรูเจาะที่แคบ การใช้เทคนิค microblasting เพื่อขจัดชั้นของพื้นผิวที่เป็นรูพรุน การเตรียมขอบสำหรับเครื่องมือตัด)

 • กำลังโหลด

  ก่อนการเคลือบ ชิ้นส่วนจะถูกติดอยู่กับอุปกรณ์จับยึดที่สามารถสับเปลี่ยนได้ และจากนั้นจะถูกนำเข้าไปในระบบการเคลือบ สำหรับการดำเนินการผลิตในปริมาณมาก ตัวจับวัสดุจะถูกบรรจุโดยอัตโนมัติ การจัดเรียงชิ้นส่วนที่ได้กำหนดไว้จะรับประกันได้ถึงความเที่ยงตรงที่สามารถทำไดเช่นเดิมในครั้งต่อไป

 • การเคลือบผิว

  ผิวเคลือบของ Oerlikon Balzers ทำให้คุณได้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่พร้อมรับมือกับความต้องการที่สูงขึ้นของการผลิตอันทันสมัยเสมอ เรามีเทคโนโลยีการเคลือบที่หลากหลายสำหรับการใช้งานอย่างไม่จำกัดเกือบทั้งหมด ในการทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วโลกอย่างใกล้ชิด ผู้เชี่ยวชาญของเราพบทางเลือกในการใช้งานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเคลือบแบบกำหนดเองได้

 • การดำเนินการช่วงหลัง

  มีการใช้วิธีการต่าง ๆ มากมาย (เช่น การขัด, กระบวนการ microblasting, การแปรง, กระบวนการ drag finishing) เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายกับเครื่องมือ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Oerlikon Balzers ได้สะสมประสบการณ์อย่างครอบคลุม ที่จำเป็นในการเสนอแนะการไขปัญหาและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

 • การตรวจสอบคุณภาพ

  ความสำเร็จของการเคลือบผิวยังขึ้นอยู่กับสภาพและคุณภาพของเครื่องมือโดยตรงด้วยเช่นกัน จะตรวจสอบด้วยสายตาและวิธีการทางกลไกประเมินชิ้นส่วนขาเข้า เพื่อประเมินความเข้ากันได้ของผิวเคลือบ และเพื่อระบุคุณภาพของผิวเคลือบ การใช้เทคโนโลยีของเราในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสม

 • การบรรจุหีบห่อ / การส่งผลิตภัณฑ์

  โดยปกติแล้ว ชิ้นส่วนที่ผ่านการเคลือบจะถูกส่งกลับในหีบห่อเดียวกันกับที่ส่งมา สามารถประหยัดได้อย่างมากมายหากจัดส่งชิ้นส่วนในตะกร้าทำความสะอาดที่เหมาะสม

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up