Choose your country / language

การผสมผสานกันอย่างลงตัวที่สุดระหว่างการออกแบบกับการเคลือบผิว

เริ่มการทำงานกับเราในระหว่างที่คุณยังอยู่ในระยะการพัฒนาและออกแบบ

การผสมผสานกันอย่างลงตัวที่สุดระหว่างการออกแบบกับการเคลือบผิว

การทำงานเป็นทีมในระหว่างระยะการพัฒนาและการสร้าง ทำให้ได้ไขปัญหาแห่งนวัตกรรม และทำให้ระยะเวลาในการพัฒนาสั้นลง

พันธมิตรสำหรับความสำเร็จของคุณ

เราทำงานร่วมกับคุณในการพัฒนาและออกแบบการเคลือบผิวของคุณเอง การไขปัญหาแห่งนวัตกรรมที่ได้รับการปรับให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ เกิดขึ้นได้จากการทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิด

สามารถผนวกการออกแบบส่วนประกอบ กระบวนการผลิต การเลือกวัสดุ และการอบชุบ เข้ากับการเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การผสมผสานกันอย่างลงตัวที่สุดระหว่างการออกแบบเครื่องมือกับการเคลือบผิว

การเคลือบผิวของเราช่วยให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือตัดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อรูปทรงถูกปรับให้เข้ากับสภาวะการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป

ผิวเคลือบประสิทธิภาพสูงของ Oerlikon Balzers ยังมอบประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคุณด้วยเช่นกัน:

การจัดการโครงการและการจัดการคุณภาพอย่างมืออาชีพ แนวคิดด้านโลจิสติกส์และกระบวนการที่ตรงตามความต้องการของการผลิตในปริมาณมาก และสามารถผนวกเข้ากับกระบวนการผลิตของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

keyboard_arrow_up