Choose your country / language

บริการเคลือบผิว

เชื่อมั่นในบริการเคลือบผิวชั้นหนึ่งของเรา

บริการเคลือบผิว

ในแต่ละปี เราทำการเคลือบชิ้นส่วนมากกว่า 200 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการแปรรูปโลหะและพลาสติกรวมทั้งชิ้นส่วนงานประกอบที่มีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้เรายังเคลือบโลหะบนชิ้นส่วนพลาสติกให้ได้ผิวโครเมียมด้วยเช่นกัน Oerlikon Balzers เป็นผู้ให้บริการเคลือบผิวเพียงรายเดียว ที่มีศูนย์การเคลือบตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั่วภูมิภาคอุตสาหกรรมหลักของยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้น รวมทั้งการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือแก่ลูกค้าในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด

Oerlikon Balzers ให้บริการมากกว่าแค่การเคลือบผิว

Oerlikon Balzers ยึดมั่นในการพัฒนาและริเริ่มวิธีการแก้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเคลือบผิว ให้เหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย การเคลือบผิวทั้งหมดผ่านการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในห้องปฏิบัติการภายในบริษัทของเรา ซึ่งเป็นที่ที่สามารถดำเนินการทดสอบชุดต่าง ๆ แบบเฉพาะได้อีกด้วย ข้อได้เปรียบในการใช้บริการของ Oerlikon Balzers นั้นชัดเจน:

  • ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวจะพร้อมใช้งานทันที ด้วยคุณภาพที่รับประกันได้
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุน ทั้งอาคาร เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการทำงาน
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านความรู้ความชำนาญ ในการฝึกอบรมพนักงาน หรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์การทำงาน
  • ได้รับสิทธิประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆทันที ทุกครั้งที่มีการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้

ไม่ว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด สินค้าและบริการของ Oerlikon Balzers จะช่วยเพิ่มคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับเครื่องมือตัด ชิ้นส่วนงานประกอบที่มีความเที่ยงตรงสูงหรือชิ้นส่วนพลาสติก

บริการเคลือบผิว: นวัตกรรมแบบองค์รวม

เรารับประกันว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทั่วโลก ศูนย์การเคลือบผิววัสดุของ Balzers ทุกแห่งทั่วโลกผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO และ QS และศูนย์การเคลือบผิววัสดุทุกแห่งของเราใช้เอกสารทางเทคนิคที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด แลมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้

บริการรับส่ง: รวดเร็วและเชื่อถือได้

บริการรับส่งของเราจะรวบรวมชิ้นส่วนที่จะทำการเคลือบ และจากนั้นก็จะส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับไปยังคุณเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว หากลูกค้ามีความต้องการชิ้นงานอย่างเร่งด่วน เราก็มีบริการด่วนด้วยเช่นกัน

การขนถ่ายวัสดุและการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและสะอาด

เรารับประกันประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ โดยการขนส่งและใช้อุกรณ์ติดตั้งพิเศษในแต่ละชิ้นงานโดยเฉพาะ การทำความสะอาดแบบหลายขั้นตอนด้วยคลื่นความถี่สูง ทำให้สามารถเตรียมพื้นผิวให้เหมาะสมกับการทำ PVD

การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบให้เพียงพอและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน

หากจำเป็นต้องดำเนินการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบเพิ่มเติม Oerlikon Balzers จะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี (เช่น การกำจัดก๊าซในเตาสุญญากาศเพื่อขจัดคราบตกค้างของวัสดุในรูเจาะที่แคบ การใช้เทคนิค microblasting เพื่อขจัดชั้นของพื้นผิวที่เป็นรูพรุน)

มีการใช้วิธีการต่าง ๆ มากมายเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายกับเครื่องมือตัด ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Oerlikon Balzers ได้สะสมประสบการณ์อย่างครอบคลุม ที่จำเป็นในการเสนอแนะการแก้ปัญหาและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

การวิเคราะห์คุณภาพ นั้นยากแต่เราสามารถทำได้

มีการใช้ขั้นตอนอันทันสมัยต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบทางโลหะวิทยา การวิเคราะห์ชั้นเคลือบ รวมทั้งการวัดพื้นผิวและขอบตัด โดยมีการรักษามาตรฐานทางคุณภาพในระดับสูงสำหรับผิวเคลือบ เนื้อวัสดุตั้งต้น และขอบตัด

ไม่มีบริษัทใดให้บริการลูกค้าในท้องถิ่นได้มากกว่านี้อีกแล้ว

ทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ตั้งของศูนย์การเคลือบของเรา และบริการต่าง ๆ ของศูนย์การเคลือบ จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์บริษัทของเราในประเทศนั้น ๆ

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up