Choose your country / language

การไขปัญหาพื้นผิวจาก Balzers

ฟิล์มบางที่สร้างความแตกต่าง

การไขปัญหาพื้นผิวจาก Balzers

การปรับปรุงพื้นผิวเครื่องมือและส่วนประกอบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมลักษณะการทำงาน ประสิทธิภาพ และรูปลักษณ์ของเครื่องมือ 

ในทุกๆวันของการดำเนินกิจการเหล่านี้ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรืออย่างรวดเร็วก่อนจะเป็นที่รู้จัก จะถูกตัดสินใจโดยเพียงไม่กี่พันของมิลลิเมตร ความแข็งแกร่งเต็มพิกัดของการปรับปรุงพื้นผิวระดับไฮเอนด์ของ Oerlikon Balzers จะฉายแววให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ เมื่อจำเป็นต้องมีการเร่งกระบวนการ หรือเมื่อต้องตัดวัสดุที่ดำเนินการได้ลำบาก หรือเมื่อรูปลักษณ์ระดับสูงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เราใช้วิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงรูปลักษณ์หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือและส่วนประกอบ:

  • PVD (Physical Vapour Deposition หรือการเคลือบผิวด้วยไอกายภาพ)
  • PACVD (Plasma-Assisted Chemical Vapour Deposition หรือการเคลือบผิวด้วยไอเคมีโดยการใช้พลาสมา)
  • CVD (Chemical Vapour Deposition การสะสมไอสารเคมี)
  • การอบชุบ & การทำไนไตรด์

แต่ละวิธีการจะดำเนินการภายใต้สภาวะสุญญากาศ ซึ่งทำให้สามารถเคลือบฟิล์มบางซ้ำได้โดยมีส่วนประกอบตามที่กำหนดและคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง

การไขปัญหาการเคลือบผิวโดยใช้กระบวนการ PVD, CVD และ PACVD ของ Oerlikon Balzers

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up