Choose your country / language

BALIMED ARGENTA สารเคลือบธาตุเงินต้านจุลชีพสำหรับเครื่องมือผ่าตัดของเรา

สารเคลือบธาตุเงินต้านจุลชีพสำหรับเครื่องมือผ่าตัดของเรา

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องแบบเจาะทะลุกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายและทำให้เกิดการติดเชื้อตามมา เครื่องมือที่เคลือบด้วย BALIMED™ ARGENTA จะสร้างพื้นผิวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ มีการใช้วิธีการทดสอบ LR (การลดจำนวนแบคทีเรียแบบลอการิทึม) เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสารเคลือบ PVD ที่มีการเจือธาตุเงินแบบใหม่ ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BALIMED™ ARGENTA

  • สารเคลือบ PVD แบบใหม่มีการเจือธาตุเงิน 2 ถึง 5% ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพสูง
  • ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้รับการยืนยันโดย ASTM 2180
  • Log 3 ลดลงหลังจากผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ (50 ครั้ง)
  • ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษต่อเซลล์ (ISO 10993-5)
  • สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
BALIMED ARGENTA
วัสดุเคลือบผิว TiN:Ag
เทคโนโลยีการเคลือบผิว Arc
สีเคลือบ สีทอง
ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa]* 25 - 29
สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก** ~ 0.5
ความเค้นจากภายใน [GPa]*** ~ 0.5
อุณหภูมิกระบวนการ [°C] < 350
หมายเหตุทั่วไป ข้อมูลที่ไปทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทดสอบ
*ความแข็งของผิวเคลือบ HIT [GPa] วัดโดยการวิเคราะห์สมบัตเชิงกลของวัตถุ (Nano Indentation) ตามข้อกำหนด ISO 14577 สำหรับมัลติเลเยอร์นั้น ความกระด้างของเลเยอร์จะแตกต่างกันไป ความแข็งสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน
**สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน (ของแห้ง) vs. เหล็ก กำหนดด้วยการทดสอบแบบ Ball-on-disk ในสภาพแห้งด้วยลูกบอลเหล็กตามข้อกำหนด ASTM G99 ในระหว่างการเดินเครื่อง อาจมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนดได้
***ความเค้นจากภายใน [GPa] วัดด้วย XRD และ/หรือ ด้วยการทดสอบการดัดโค้ง (สมการ Stoney) ความเค้นทางความร้อนที่คำนวณออกมาจะถูกนำไปหักออก

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up