\uf1ad

75 years of Oerlikon Balzers

Endless passion for sustainable surface solutions! Read more ...

Oerlikon acquires Coeurdor

... to expand into the growing luxury goods market. Continue …

BALDIA

Oerlikon Balzers เปิดตัวผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยสารเพชรรุ่นใหม่ อ่านเพิ่มเติม ...

 • ยานยนต์ & การขนส่ง

  ยานยนต์ & การขนส่ง

  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือระบบส่งกำลัง ปั๊มน้ำมันหรือเบรก ไฟหน้าหรือขอบล้อ โครงด้านนอกของรถหรือการตกแต่งภายใน: ในรถยนต์สมัยใหม่ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เรือ และรถไฟ แทบไม่มีสิ่งใดในการผลิตหรือการทำงานที่ไม่มีผิวเคลือบของ Oerlikon Balzers เกี่ยวข้อง

 • การบินและอวกาศ

  การบินและอวกาศ

  ส่วนประกอบในด้านการบินและอวกาศต้องทนต่อสภาวะที่ยากลำบากที่สุดได้ และต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด การเคลือบผิวของ Oerlikon Balzers ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งในระหว่างการผลิตส่วนประกอบและเครื่องมือ และตลอดอายุการใช้งาน

 • การแพทย์

  การแพทย์

  ประสิทธิภาพในการทำงานของพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบ PVD ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องจากการเคลือบจะช่วยให้พื้นผิวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านของความแข็งของพื้นผิว, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน นอกจากคุณภาพชั้นเลิศแล้ว อุตสาหกรรมการแพทย์ยังต้องการให้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรงตามกฎระเบียบด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วย

 • อาหารและการบรรจุหีบห่อ

  อาหารและการบรรจุหีบห่อ

  สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร คุณภาพชั้นเลิศ, ความสะอาดสูงสุด, การตรงตามกฎระเบียบด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, ความสะดวกในการทำความสะอาด - สามารถบรรลุข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดได้ด้วยการเคลือบผิว BALINIT

 • พลังงาน

  พลังงาน

  การใช้งานอย่างต่อเนื่องและสภาพแวดล้อมสุดขีด เป็นข้อกำหนดสูงสุดที่มีต่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของกังหันลมและกังหัน รวมทั้งส่วนประกอบที่ใช้ในการสำรวจน้ำมัน & ก๊าซ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเหล่านี้ Oerlikon Balzers สามารถไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณีได้

 • สินค้าอุปโภคบริโภค

  สินค้าอุปโภคบริโภค

  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์กีฬา สิ่งของที่เราใช้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทำจากโลหะหรือพลาสติก ผิวเคลือบของ Oerlikon Balzers จะช่วยปรับปรุงการออกแบบ ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ทั้งยังทำให้การผลิตสินค้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • วิศวกรรม

  วิศวกรรม

  Oerlikon Balzers นำเสนอการไขปัญหาสำหรับพื้นผิวที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความทนทานของชิ้นส่วน เครื่องมือในการผลิต และส่วนประกอบที่มีความเที่ยงตรง ที่ใช้งานอย่างหลากหลายในด้านวิศวกรรม

 • การทำเครื่องมือ

  การใช้งานเครื่องมือ

  การสึกหรอเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
  การปรับปรุงเครื่องมือด้วยผิวเคลือบของ Balzers เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและคุณภาพของงานโลหะการและการแปรรูปพลาสติก


Oerlikon Balzers ยินดีต้อนรับคุณ

Oerlikon Balzers เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิว ที่ช่วยให้ส่วนประกอบที่มีความเที่ยงตรง รวมทั้งเครื่องมือสำหรับอุตสาหรรมแปรรูปโลหะและพลาสติก มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและทนทานยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ