\uf1ad

Errors not allowed

Marc Hervé runs with a niche. But it‘s very fast … Read the story …

Fighting COVID-19

Oerlikon Balzers partners in joint research project for antibacterial and virucidal… Read more ...

New BALORA coating portfolio

The next generation of MCrAlY coatings based on PVD Arc technology. Read more

One-Stop-Shop: Recondition Service

กระบวนการผสมผสานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อความรวดเร็วที่สุดสำหรับ… อ่านเพิ่มเติม

 • ยานยนต์ & การขนส่ง

  ยานยนต์ & การขนส่ง

  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือระบบส่งกำลัง ปั๊มน้ำมันหรือเบรก ไฟหน้าหรือขอบล้อ โครงด้านนอกของรถหรือการตกแต่งภายใน: ในรถยนต์สมัยใหม่ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เรือ และรถไฟ แทบไม่มีสิ่งใดในการผลิตหรือการทำงานที่ไม่มีผิวเคลือบของ Oerlikon Balzers เกี่ยวข้อง

 • การบินและอวกาศ

  การบินและอวกาศ

  ส่วนประกอบในด้านการบินและอวกาศต้องทนต่อสภาวะที่ยากลำบากที่สุดได้ และต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด การเคลือบผิวของ Oerlikon Balzers ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทั้งในระหว่างการผลิตส่วนประกอบและเครื่องมือ และตลอดอายุการใช้งาน

 • การแพทย์

  การแพทย์

  ประสิทธิภาพในการทำงานของพื้นผิวที่ผ่านการเคลือบ PVD ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เนื่องจากการเคลือบจะช่วยให้พื้นผิวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านของความแข็งของพื้นผิว, ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน นอกจากคุณภาพชั้นเลิศแล้ว อุตสาหกรรมการแพทย์ยังต้องการให้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรงตามกฎระเบียบด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพด้วย

 • อาหารและการบรรจุหีบห่อ

  อาหารและการบรรจุหีบห่อ

  สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร คุณภาพชั้นเลิศ, ความสะอาดสูงสุด, การตรงตามกฎระเบียบด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, ความสะดวกในการทำความสะอาด - สามารถบรรลุข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดได้ด้วยการเคลือบผิว BALINIT

 • พลังงาน

  พลังงาน

  การใช้งานอย่างต่อเนื่องและสภาพแวดล้อมสุดขีด เป็นข้อกำหนดสูงสุดที่มีต่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของกังหันลมและกังหัน รวมทั้งส่วนประกอบที่ใช้ในการสำรวจน้ำมัน & ก๊าซ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเหล่านี้ Oerlikon Balzers สามารถไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละกรณีได้

 • สินค้าอุปโภคบริโภค

  สินค้าอุปโภคบริโภค

  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์กีฬา สิ่งของที่เราใช้ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทำจากโลหะหรือพลาสติก ผิวเคลือบของ Oerlikon Balzers จะช่วยปรับปรุงการออกแบบ ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ ทั้งยังทำให้การผลิตสินค้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • วิศวกรรม

  วิศวกรรม

  Oerlikon Balzers นำเสนอการไขปัญหาสำหรับพื้นผิวที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความทนทานของชิ้นส่วน เครื่องมือในการผลิต และส่วนประกอบที่มีความเที่ยงตรง ที่ใช้งานอย่างหลากหลายในด้านวิศวกรรม

 • การทำเครื่องมือ

  การใช้งานเครื่องมือ

  การสึกหรอเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
  การปรับปรุงเครื่องมือด้วยผิวเคลือบของ Balzers เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและคุณภาพของงานโลหะการและการแปรรูปพลาสติก


Oerlikon Balzers ยินดีต้อนรับคุณ

Oerlikon Balzers เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิว ที่ช่วยให้ส่วนประกอบที่มีความเที่ยงตรง รวมทั้งเครื่องมือสำหรับอุตสาหรรมแปรรูปโลหะและพลาสติก มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและทนทานยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ