Choose your country / language

Extra hladký a homogenní povlak z nitridu chromu pro optimální ochranu proti korozi a opotřebení.

BALINIT CNI coated
BALINIT CNI coated for valve
BALINIT CNI coated for piston ring
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI

BALINIT CNI je velmi hladký povlak z nitridu chromu (CrN) nanášený „sputter“ technologií. Tento povrch je velmi tvárný a má vysokou odolnost vůči oxidaci. Jedná se o vrstvu, kterou lze nanášet v nejvyšších tloušťkách (až do 50 µm). Používá se zejména pro aplikace vyžadující dobré kluzné vlastnosti při nedostatečném mazání a vysokých teplotách, jako jsou výfukové ventily a pístní kroužky motorů. Hladkost, tvárnost a odolnost vůči opotřebení činí z povlaku BALINIT CNI také výkonnou alternativu k tvrdým chromovým povlakům pro vodící prvky textilních vláken

  • Vysoká oxidační odolnost pro aplikace s vysokými teplotami
  • Vysoká pružnost, možnost vysoké tloušťky vrstvy
  • Vysoká odolnost vůči opotřebení textilními vlákny
  • Alternativa k tvrdému chromovému povlaku
BALINIT CNI
Povlakový materiál CrN
Technologie povlakování Sputter
Barva povlaku stříbrošedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 18 +/-3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~0,5
Vnitřní napětí [GPa]*** ~0,5
Max. provozní teplota [°C]**** 700
Teplota procesu [°C] < 250
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up