Choose your country / language

En extra slät och tät kromnitritbeläggning som ger optimalt skydd mot korrosion och slitage.

BALINIT CNI coated
BALINIT CNI coated for valve
BALINIT CNI coated for piston ring
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI
BALINIT CNI

BALINIT CNI är en väldigt slät sputtrad kromnitridbeläggning (CrN). Det är ett väldigt formbart material med hög oxidationsbeständighet. Detta är den beläggning som kan tillverkas i den högre tjockleken (upp till 50 µm). Används framförallt för glidandepplikationer med höga temperaturer som avgasventiler och kolvringar för motorer. Släthet, seghet och slitstyrka gör också BALINIT CNI till ett kraftfullt alternativ till hårdkrom för styrningar till textilfibrer.

  • Hög oxidationsmotstånd för tillämpningar med höga temperaturer
  • Hög seghet, hög skikttjocklek möjlig
  • Hög slitstyrka för textilfibrer
  • Ett alternativ till hårdkrom
BALINIT CNI
Beläggningsmaterial CrN
Beläggningsteknik Sputter
Beläggningens färg silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 18 +/-3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~0.5
Inre spänning [GPa]*** ~0.5
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up