Wybierz kraj/język

Procesy na bazie PVD
Czym są powłoki PVD?

PVD oznacza fizyczne osadzanie z fazy gazowej (Physical Vapour Deposition) Proces jest przeprowadzany w warunkach wysokiej próżni i w większości przypadków w temperaturach od 150 do 500 °C.

Jak działa proces PVD?

W procesie PVD lity materiał powłoki, o wysykiej czystości (metale takie jak tytan, chrom i aluminium) zostaje odparowany przez podgrzanie albo poprzez bombardowanie jonami (napylanie). W tym samym czasie dodawany jest reaktywny gaz (np. azot albo gaz zawierający węgiel); tworzy on mieszaninę z oparami metalu, która osiada na narzędziach lub komponentach w formie cienkiej, mocno przylegającej powłoki. Jednolitą grubość powłoki uzyskuje się poprzez obracanie części ze stałą prędkością wokół kilku osi.

Właściwości powłoki (takie jak twardość, struktura, odporność chemiczna i temperaturowa, adhezja) mogą być precyzyjnie kontrolowane.

Proces PVD obejmuje parowanie łukowe, napylanie, powlekanie jonizacyjne oraz wzmocnione napylanie.

Obok szeroko znanych procesów PVD Oerlikon Balzers oferuje kilka opracowanych przez siebie procesów.

Opinie lub pytania? Skontaktuj się z nami!

keyboard_arrow_up