Wybierz kraj/język

Procesy na bazie PVD

Procesy PVD

Procesy na bazie PVD
Czym są powłoki PVD?

PVD oznacza fizyczne osadzanie z fazy gazowej (Physical Vapour Deposition) Proces jest przeprowadzany w warunkach wysokiej próżni i w większości przypadków w temperaturach od 150 do 500 °C.

Jak działa proces PVD?

W procesie PVD lity materiał powłoki, o wysykiej czystości (metale takie jak tytan, chrom i aluminium) zostaje odparowany przez podgrzanie albo poprzez bombardowanie jonami (napylanie). W tym samym czasie dodawany jest reaktywny gaz (np. azot albo gaz zawierający węgiel); tworzy on mieszaninę z oparami metalu, która osiada na narzędziach lub komponentach w formie cienkiej, mocno przylegającej powłoki. Jednolitą grubość powłoki uzyskuje się poprzez obracanie części ze stałą prędkością wokół kilku osi.

Właściwości powłoki (takie jak twardość, struktura, odporność chemiczna i temperaturowa, adhezja) mogą być precyzyjnie kontrolowane.

Proces PVD obejmuje parowanie łukowe, napylanie, powlekanie jonizacyjne oraz wzmocnione napylanie.

Obok szeroko znanych procesów PVD Oerlikon Balzers oferuje kilka opracowanych przez siebie procesów.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up