Choose your country / language

BALITHERM IONIT Plasmabehandling med kväve, väte samt kol vid behov.

BALITHERM IONIT
BALITHERM IONIT

BALITHERM® IONIT är en nitrerings- och nitrokarbureringsprocess för allt sintrat material, alla typer av stål (även höglegerade stål) och ickejärnlegeringar.

Plasmanitrering är en industriell process för att öka ythårdheten med hjälp av molekylärt kväve och väte som joniseras under vakuum och reagerar med ett stål vid temperaturer mellan 350°C och 600°C.

Om kol tillsätts till nitreringsprocessen får man plasmanitrokarburering, vilket ger ett extra hårt och slitstarkt skikt. Dessutom minskar nitrokarburering järnets tendens att reagera med andra material i miljön, till exempel smörjmedel (avsevärt minskad tribooxidation).

  • Väldigt god slitstyrka
  • Ökad livslängd
  • Förbättrad korrosionsbeständighet
  • Ökad ythårdhet
  • Miljövänlig teknik
”Near net shape”-process En process som är repeterbar
Minimal löseggsbildningMinskad kallsvetsning
Hög ythårdhetGod slitstyrka
Bearbetningsgaser: kvävgas, vätgas och koldioxidMiljövänlig teknik

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up