Choose your country / language

BALITHERM IONIT
BALITHERM IONIT

BALITHERM® IONIT är en nitrerings- och nitrokarbureringsprocess för allt sintrat material, alla typer av stål (även höglegerade stål) och ickejärnlegeringar.

Plasmanitrering är en industriell process för att öka ythårdheten med hjälp av molekylärt kväve och väte som joniseras under vakuum och reagerar med ett stål vid temperaturer mellan 350°C och 600°C.

Om kol tillsätts till nitreringsprocessen får man plasmanitrokarburering, vilket ger ett extra hårt och slitstarkt skikt. Dessutom minskar nitrokarburering järnets tendens att reagera med andra material i miljön, till exempel smörjmedel (avsevärt minskad tribooxidation).

  • Väldigt god slitstyrka
  • Ökad livslängd
  • Förbättrad korrosionsbeständighet
  • Ökad ythårdhet
  • Miljövänlig teknik
”Near net shape”-process En process som är repeterbar
Minimal löseggsbildningMinskad kallsvetsning
Hög ythårdhetGod slitstyrka
Bearbetningsgaser: kvävgas, vätgas och koldioxidMiljövänlig teknik

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up