Choose your country / language

BALIMED FUTURA Estetisk tilltalande och enklare identifiering med hjälp av färgkodning

Estetisk tilltalande och enklare identifiering med hjälp av färgkodning

BALIMED FUTURA - high aesthetics and better identification through colour coding

Den bronsfärgade BALIMED™ FUTURA förbättrar inte bara de medicinska intrumentens utseende, utan hjälper också kirurgerna att lättare identifiera sina operationsinstrument. Dessutom ger den höga hårdhetsgraden i BALIMED™ FUTURA de kirurgiska instrumenten vassa skäreggar och enastående skydd mot nötning.

  • Färgkodning
  • Vassare skäreggar
  • Hög hårdhetsgrad
  • Minimalt slitage
  • Hög termisk stabilitet
BALIMED FUTURA
Beläggningsmaterial TiAlN
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Brons
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 33 +/- 3
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,6
Inre spänning [GPa]*** 0,6
Max. driftstemp. [°C]**** 700
Processtemperatur [°C] < 350
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
keyboard_arrow_up