Choose your country / language

BALIMED FUTURA Vysoká estetika a lepší identifikace pomocí systému barevného kódování.

Vysoká estetika a lepší identifikace pomocí systému barevného kódování.

BALIMED FUTURA - high aesthetics and better identification through colour coding

Bronzově zbarvený BALIMED™ FUTURA nejenže zlepšuje estetiku lékařských nástrojů, ale také pomáhá chirurgům lépe identifikovat jejich operační nástroje. Vysoká tvrdost BALIMED™ FUTURA poskytuje chirurgickým nástrojům také ostré břity a vynikající ochranu proti abrazivnímu opotřebení.

  • Barevné kódování
  • Ostřejší řezné hrany
  • Vysoká tvrdost
  • Minimální opotřebení
  • Vysoká stabilita při změnách teploty
BALIMED FUTURA
Povlakový materiál TiAlN
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku Bronz
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 33 +/- 3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0,6
Vnitřní napětí [GPa]*** 0,6
Max. provozní teplota [°C]**** 700
Teplota procesu [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up