Choose your country / language

Stark ytbeläggning för formning av höghållfast stål för säkrare och lättare fordon.

Chassis forming application

För att kunna öka passagerarnas säkerhet och samtidigt vara överensstämmande med lagstiftning om utsläpp måste framtidens fordon vara både starkare och lättare. Varje ny fordonsmodell innehåller därför en högre andel modernt och höghållfast stål än dess föregångare.

För att garantera hög produktivitet vid formning av sådant utmanande stål krävs särskilt elastiska beläggningslösningar - som BALINIT® FORMERA.

  • Upp till 680% mer effektiv än jämförbara beläggningar
  • Högt skydd mot abrasiv förslitning
  • Utmärkt beläggningsvidhäftning
BALINIT FORMERA
Beläggningsmaterial CrAlN-baserad
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Ljust silvergrå
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 28 +/-2
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0,35
Inre spänning [GPa]*** 0,35
Max. driftstemp. [°C]**** 900+
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up