Wybierz kraj/język

Nota prawna

Uzyskując dostęp do tej witryny i jej stron (zwanych dalej „Witryną”), oświadczasz, że akceptujesz następujące warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami”). Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, prosimy o powstrzymanie się od uzyskiwania dostępu do tej Witryny.

Prawa autorskie

Cała zawartość Witryny jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa pozostają zastrzeżone dla firmy Oerlikon. Pobieranie lub drukowanie poszczególnych stron i/lub części Witryny jest dozwolone pod warunkiem, że nie zostaną usunięte ani zmienione oświadczenia o prawach autorskich ani inne prawnie chronione oznaczenia. Gdy pobierasz oprogramowanie lub inne dane z Witryny lub kopiujesz je w jakikolwiek inny sposób, wszelkie prawa własności pozostają własnością firmy Oerlikon. (Całkowite lub częściowe) powielanie, przesyłanie, modyfikowanie, łączenie lub wykorzystywanie Witryny do celów wydawniczych lub komercyjnych jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Oerlikon.

Kopiowanie lub udostępnianie informacji, danych, tekstów, obrazów i grafik w celach biznesowych lub do wykorzystania na innych stronach internetowych wymaga wcześniejszej zgody OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Wszystkie materiały zostały stworzone z udziałem aktorów.

Na naszej stronie internetowej użyte zostały zastrzeżone: marki, nazwy handlowe, projekty i loga. Nawet w szczególnych przypadkach, gdy pojawiają się one bez znaku towarowego, obowiązują wszystkie przepisy prawa.

Brak gwarancji

Oerlikon dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wiarygodności informacji prezentowanych w Witrynie, ale nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do dokładności lub wiarygodności informacji zawartych w Witrynie. Wszelkie publikowane informacje i wszelkie opinie wyrażone w Witrynie są udostępniane przez Oerlikon wyłącznie do użytku osobistego i w celach informacyjnych; mogą one zostać zmienione przez firmę Oerlikon w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Brak oferty

Informacje publikowane w Witrynie nie stanowią zaproszenia do złożenia oferty ani nie rekomendują nabycia lub sprzedaży instrumentów inwestycyjnych lub przeprowadzenia jakichkolwiek innych transakcji. Witryna nie jest przeznaczona dla osób podlegających takiemu prawodawstwu, które zabrania publikowania Witryny lub uzyskiwania do niej dostępu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Oerlikon zrzeka się, bez ograniczeń, wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, które mogą powstać w wyniku korzystania z Witryny. Dotyczy to także szkód i strat jakie mogłyby wyniknąć z dostępu do Witryny lub z korzystania z jakichkolwiek linków do witryn internetowych osób trzecich. Dotyczy to również strat i szkód spowodowanych przez wirusy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, wszelkie korzystanie z Witryny i wszelkie spory prawne z tym związane podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Szwajcaria.

Oerlikon

Nazwa Oerlikon odnosi się do OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon i Unaxis Holding AG i obejmuje wszelkie ich bezpośrednie lub pośrednie spółki zależne.

Informacje o firmie

Członkowie Zarządu

 • Prof. Dr. Michael Süss, Prezes
 • Gerhard Pegam, Vice-Prezes
 • Alexey V. Moskov, Członek
 • Jürg Fedier, Członek
 • Zhenguo Yao, Członek
 • Paul Adams, Członek
 • Irina Matveeva, Członek
 • Inka Koljonen, Członek

Zarząd Wykonawczy

 • Prof. Dr. Michael Süss, Prezes Wykonawczy
 • Philipp Müller, Dyrektor Finansowy
 • Anna Ryzhova, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
 • Dr. Markus Tacke, Dyrektor Generalny działu Surface Solutions
 • Georg Stausberg, Dyrektor Generalny działu Rozwiązań do Przetwarzania Polimerów

Adres

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Churerstrasse 120
CH-8808 Pfäffikon SZ
Szwajcaria
info(at)oerlikon.com

Siedziba

Pfäffikon SZ, wspólnota Freienbach
rejestr handlowy kantonu Schwyz,
numer firmy: CHE-103.488.578
UID MWST Nr.: CHE-116.316.811

Nota prawna

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon (spółka akcyjna)

Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Szwajcaria
E-Mail: info(at)oerlikon.com

Pfäffikon SZ, wspólnota Freienbach
Rejestr handlowy kantonu Schwyz 
Numer firmy: CHE-101.509.643
MWST Nr.: CHE-116.316.811

Prezes wykonawczy: Prof. Dr. Michael Süss

Rada dyrektorów

 • Philipp Müller
 • Claudia Puphal
 • Andreas Weiss

Pytania, sugestie lub komentarze

Wszelkie pytania, sugestie lub uwagi prosimy kierować na adres: info(at)oerlikon.com.

Zastrzeżenie

Niniejsze Warunki użytkowania i Nota prawna są sporządzone wyłącznie w języku angielskim, który będzie wiążący. Wszystkie wersje niniejszych Warunków w jakimkolwiek innym języku będą miały wyłącznie charakter informacyjny i nie będą wiążące dla OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up