Choose your country / language

Användarvillkor och juridisk information

När du besöker webbplatsen med respektive sidor (nedan kallat ”Webbplats”), bekräftar du ditt samtycke till följande användarvillkor (nedan kallat ”Villkor”). Om du inte godkänner villkoren ska du avstå från att besöka webbplatsen.

Upphovsrätt

Allt innehåll på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen. Med ensamrätt Oerlikon. Nedladdning eller utskrift av enskilda sidor och/eller delar av webbplatsen är tillåten under förutsättning att varken upphovsrättsmeddelandet eller andra juridiskt skyddade beteckningar tas bort eller ändras. Vid nedladdning av programvara eller övriga data från webbplatsen, eller om den kopieras på något sätt behåller Oerlikon alla äganderättigheter. Återgivning, överföring, modifiering, länkning eller användning (fullständig eller delvis) av webbplatsen för publicering eller kommersiella ändamål är förbjuden utan skriftligt medgivande från Oerlikon.

Kopiering eller delgivning av information, data, text, bilder och grafik för affärsändamål, eller för användning på andra webbplatser, kräver samtycke på förhand av OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Alla personer och situationer spelas av skådespelare.

Vår webbplats visar registrerade varumärken, handelsnamn, skyddade mönster och logotyper. Även i fall då dessa visas utan respektive varumärke gäller alla tillämpliga regler och bestämmelser.

Inga garantiutfästelser

Oerlikon vidtar rimliga åtgärder för att säkra att informationen på webbplatsen är tillförlitlig, dock ges inga garantier eller utfästelser vad gäller riktighet eller tillförlitlighet hos informationen på webbplatsen. All information som publiceras och eventuella åsikter som uttrycks på webbplatsen tillhandahålls av Oerlikon för personligt bruk samt för informationsändamål; informationen kan ändras av Oerlikon när som helst utan föregående meddelande.

Inga erbjudanden

Information som publiceras på webbplatsen utgör inte något erbjudande eller någon inbjudan eller rekommendation om att köpa eller sälja investeringsmedel eller utföra andra transaktioner. Webbplatsen är inte avsedd för personer som befinner sig i en jurisdiktion som förbjuder publicering av eller användning av webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Oerlikon frånsäger sig, utan begränsning, allt ansvar för eventuella förluster eller skador av något slag, inklusive direkta, indirekta eller följdskador, som kan uppstå genom användning av eller tillgång till webbplatsen, inklusive länkar till tredjeparts webbplatser. Detta gäller även förluster och skador orsakade av virus.

Gällande lag och jurisdiktion

Under de villkor som beskrivs här ska alla tvister eller anspråk till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen regleras av schweizisk lag. Domstolarna i Schweiz ska ha exklusiv jurisdiktion.

Oerlikon

Namnet Oerlikon är kopplat till OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon och inkluderar alla direkta eller indirekta dotterbolag.

Företagsinformation

Styrelse

 • Prof. Dr. Michael Süss, Verkställande ordförande
 • Gerhard Pegam, Vice ordförande
 • Alexey V. Moskov, Medlem
 • Jürg Fedier, Medlem
 • Zhenguo Yao, Medlem
 • Paul Adams, Medlem
 • Irina Matveeva, Medlem
 • Inka Koljonen, Medlem

Styrelsen

 • Prof. Dr. Michael Süss, Verkställande ordförande
 • Philipp Müller, Ekonomichef
 • Anna Ryzhova, Personalchef
 • Dr. Markus Tacke, CEO Surface Solutions Division
 • Georg Stausberg, CEO Polymer Processing Solutions Division

Adress

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Churerstrasse 120
CH-8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
info(at)oerlikon.com

Säte

Pfäffikon SZ, Freienbach kommun
Handelsregistret i Schwyz-kanton
Företagsnummer: CHE-103.488.578
UID Momsregistreringsnummer: CHE-116.316.811

Juridiskt meddelande

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon (aktiebolag)

Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Switzerland
E-post: info(at)oerlikon.com

Verkställande ordförande: Prof. Dr. Michael Süss

Frågor, förslag eller kommentarer

Frågor, förslag eller kommentarer skickas till: info(at)oerlikon.com.

Friskrivningsklausul

Användarvillkoren och det juridiska meddelandet är skrivna på engelska, och detta språk ska vara styrande i alla avseenden. Versioner på andra språk tillhandahålls enbart av praktiska skäl och kommer inte att vara bindande för OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. 

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up