Choose your country / language

Podmínky používání a právní upozornění

Vstupem na tento web a jeho stránky (dále jen „webové stránky“) prohlašujete, že berete na vědomí následující podmínky používání (dále jen „podmínky“). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, zdržte se užívání webových stránek.

Autorská práva

Celý obsah webových stránek je chráněn autorským zákonem. Všechna práva zůstávají vyhrazena společnosti Oerlikon. Stahování nebo tisk jednotlivých stránek a/nebo částí webu je povoleno za předpokladu, že nebudou odstraněna nebo pozměněna prohlášení o autorských právech ani jiná zákonem chráněná označení. Stáhnete-li si z webových stránek software nebo jiná data nebo je jakýmkoli jiným způsobem zkopírujete, veškerá vlastnická práva zůstávají společnosti Oerlikon. Reprodukce (úplná nebo částečná), přenos, úprava, propojení nebo využití webových stránek pro publikační nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Oerlikon zakázáno.

Kopírování nebo sdílení informací, dat, textů, obrázků a grafiky pro obchodní účely nebo pro použití na jiných webových stránkách vyžaduje předchozí souhlas společnosti OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon. Všechny osoby a situace byly ztvárněny herci.

Na našich webových stránkách byly použity registrované značky, obchodní názvy, registrované vzory a loga. I v konkrétních případech, kdy se objeví bez své ochranné známky, platí všechna právní pravidla a ustanovení.

Vyloučení záruky

Společnost Oerlikon vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila spolehlivost informací uvedených na webových stránkách, ale neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně přesnosti nebo spolehlivosti informací uvedených na webových stránkách. Veškeré informace zveřejněné a názory vyjádřené na webových stránkách jsou poskytovány společností Oerlikon pouze pro osobní potřebu a pro informační účely; společnost Oerlikon je může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Žádná nabídka

Informace zveřejněné na webových stránkách nepředstavují výzvu k podání nabídky ani nabídku či doporučení k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů nebo k provádění jiných transakcí. Webové stránky nejsou určeny osobám, které podléhají jurisdikci, jež zakazuje jejich zveřejnění nebo přístup na ně.

Omezení odpovědnosti

Společnost Oerlikon se bez omezení zříká veškeré odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, včetně přímých, nepřímých nebo následných škod, které by mohly vzniknout používáním nebo přístupem na webové stránky nebo odkazy na webové stránky třetích stran. To platí i pro ztráty a škody způsobené viry.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

S výhradou zde uvedených podmínek se jakékoli používání webových stránek a veškeré právní spory, které v souvislosti s tím vzniknou, řídí výhradně švýcarským právem. Výhradním místem soudní příslušnosti je Švýcarsko.

Oerlikon

Název Oerlikon se vztahuje na společnost OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon a zahrnuje všechny její přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti.

Informace o společnosti

Představenstvo

 • Prof. Dr. Michael Süss, výkonný předseda
 • Gerhard Pegam, místopředseda
 • Alexey V. Moskov, člen
 • Jürg Fedier, člen
 • Zhenguo Yao, člen
 • Paul Adams, člen
 • Irina Matveeva, člen
 • Inka Koljonen, člen

Výkonná rada

 • Prof. Dr. Michael Süss, výkonný předseda
 • Philipp Müller, finanční ředitel
 • Anna Ryzhova, ředitelka oddělení lidských zdrojů
 • Dr. Markus Tacke, výkonný ředitel divize povrchových řešení
 • Georg Stausberg, výkonný ředitel divize řešení pro zpracování polymerů

Adresa

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

Churerstrasse 120
CH-8808 Pfäffikon SZ
Švýcarsko
info(at)oerlikon.com

Sídlo

Pfäffikon SZ, obec Freienbach
Obchodní rejstřík kantonu Schwyz
Číslo firmy: CHE-103.488.578
MWST č.: CHE-116.316.811

Právní upozornění

OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon (akciová společnost)

Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
Švýcarsko
E-Mail: info(at)oerlikon.com

Výkonný předseda pedstavenstva: Prof. Dr. Michael Süss

Otázky, návrhy nebo připomínky

Veškeré dotazy, návrhy a připomínky směrujte na: info(at)oerlikon.com.

Odmítnutí odpovědnosti

Podmínky používání a právní upozornění jsou v anglickém jazyce, který je ve všech ohledech rozhodující, a všechny verze v jakémkoli jiném jazyce slouží pouze pro orientaci a nejsou pro společnost OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon závazné. 

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up