Choose your country / language

Náš antimikrobiální stříbrný povlak pro chirurgické nástroje

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Všechny nástroje používané pro invazivní chirurgii obcházejí přirozenou obrannou linii těla a připravují tak podmínky pro vznik infekcí. Nástroj s povlakem BALIMED™ ARGENTA vytváří povrch s antimikrobiálním účinkem. Za účelem prokázání tohoto účinku nových stříbrem dopovaných PVD povlaků byla použita testovací souprava LR (logaritmické snížení počtu bakterií). Stručný přehled unikátních vlastností BALIMED™ ARGENTA.

  • PVD povlaky nové generace dopované 2-5% stříbrem, tudíž s vysokou antimikrobiální účinností
  • Antimikrobiální aktivita potvrzená normou ASTM 2180
  • Log 3 redukce po autoklávových cyklech (50 krát)
  • Žádný cytotoxický účinek (ISO 10993-5)
  • Autoklávovatelný
BALIMED ARGENTA
Povlakový materiál TiN:Ag
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku Zlato
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 25 - 29
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~ 0.5
Vnitřní napětí [GPa]*** ~ 0.5
Teplota procesu [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up