Choose your country / language

BALIMED ARGENTA Náš antimikrobiální stříbrný povlak pro chirurgické nástroje

Náš antimikrobiální stříbrný povlak pro chirurgické nástroje

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Všechny nástroje používané pro invazivní chirurgii obcházejí přirozenou obrannou linii těla a připravují tak podmínky pro vznik infekcí. Nástroj s povlakem BALIMED™ ARGENTA vytváří povrch s antimikrobiálním účinkem. Za účelem prokázání tohoto účinku nových stříbrem dopovaných PVD povlaků byla použita testovací souprava LR (logaritmické snížení počtu bakterií). Stručný přehled unikátních vlastností BALIMED™ ARGENTA.

  • PVD povlaky nové generace dopované 2-5% stříbrem, tudíž s vysokou antimikrobiální účinností
  • Antimikrobiální aktivita potvrzená normou ASTM 2180
  • Log 3 redukce po autoklávových cyklech (50 krát)
  • Žádný cytotoxický účinek (ISO 10993-5)
  • Autoklávovatelný
BALIMED ARGENTA
Povlakový materiál TiN:Ag
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku Zlato
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 25 - 29
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~ 0.5
Vnitřní napětí [GPa]*** ~ 0.5
Teplota procesu [°C] < 350
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší. Tvrdost lze upravit podle aplikace.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up