Choose your country / language

BALIMED ARGENTA Vår antimikrobiella silverbeläggning för kirurgiska instrument

Vår antimikrobiella silverbeläggning för kirurgiska instrument

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Instrument som används för invasiv kirurgi kringgår kroppens naturliga försvarslinjer och bereder därmed väg för infektioner. Ett instrument som belagts med BALIMED™ ARGENTA har en yta med antimikrobiell effekt. LR-testmetoden (logaritmisk reduktion av antalet bakterier) har använts för att påvisa denna effekt hos de nya silverimpregnerade PVD-beläggningarna. De unika egenskaperna hos BALIMED™ ARGENTA i korthet

  • Den nya generationens PVD-beläggningar som impregnerats med 2 till 5% silver, och som därför kan erbjuda hög antimikrobiell effekt
  • Den antimikrobiella funktionen bestyrks av ASTM 2180
  • Log 3 reduktion efter cykler i autoklav (50 gånger)
  • Ingen cytostatisk verkan (ISO 10993-5)
  • Autoklaverbar
BALIMED ARGENTA
Beläggningsmaterial TiN:Ag
Beläggningsteknik Arc
Beläggningens färg Guld
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 25 - 29
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** ~ 0.5
Inre spänning [GPa]*** ~ 0.5
Processtemperatur [°C] < 350
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up