Choose your country / language

BALINIT DYLYN Idealiskt slitageskydd och minskad friktionskoefficient vid plasttillverkning

BALINIT DYLYN

Dess enastående korrosionsskydd och adhesionshämmande egenskaper har gjort BALINIT® DYLYN till en väletablerad beläggning. Dess slitageskydd och friktionsegenskaper är särskilt viktiga för maskinindustrin, vid bearbetning av plastmaterial och för halvledarindustrin.

Under plasmaassisterad vakumförångning (PACVD) orsakas den kemiska reaktionen av att plasma exciteras och joniseras. Bästa kvalitet och högsta prestanda garanteras av beläggning i en ren miljö under vakuum, och av en korrekt hantering av verktyg och komponenter - en kritisk uppgift vi har stor erfarenhet av.

BALINIT® DYLYN används också för formrum- och formningsapplikationer i medicin- och förpackningsindustrin (särskilt för tillverkning av skruvkorkar och PET-flaskor), och för alla rörliga/glidande delar i formsprutningsverktyg.

BALINIT DYLYN PRO
Beläggningsmaterial a-C:H:Si
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg Svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~ 15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.05 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 350
Processtemperatur [°C] < 220
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
BALINIT DYLYN PLUS
Beläggningsmaterial a-C:H:Si
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~17-23
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.05 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 350
Processtemperatur [°C] < 220
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.
BALINIT DYLYN
Beläggningsmaterial a-C:H:Si
Beläggningsteknik PACVD
Beläggningens färg svart
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* ~ 15-25
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.05 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.05 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 220
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up