Choose your country / language

BALINIT TURBINE PRO Beläggningar som skyddar era turbinblad

Turbine Pro
Industrial Gas Turbine
Steam Turbines
Engine in flight

Den höga hårdhet och styrka som kännetecknar BALINIT TURBINE PRO ger ett enastående skydd mot abrasiv förslitning och erosion orsakad av fasta partiklar och vätskedroppar, och gör det idealiskt för precisionskomponenter under hög belastning, även vid hög värme.  Den färdiga produkten med beläggning har en extremt fin ytjämnhet (<0.1Raµm) utan någon efterbearbetning.

Beläggningar i familjen BALINIT TURBINE PRO använder en struktur i titanaluminiumnitrid (TiAlN) som ger ett optimalt förhållande mellan hög hårdhet och resttryckspänningar. Detta ger utmärkt prestanda, särskilt för högt belastade komponenter.

BALINIT TURBINE PRO kan appliceras på era komponenter i stål, superlegeringar och titan med minimal påverkan på utmattningslivslängden.

BALINIT TURBINE PRO-beläggningar med erosionsskydd och korrosionsbeständighet möjliggör längre underhållscykler och en ökad driftspålitlighet

  • PVD- och PACVD-beläggningar är speciellt lämpade för precisionskomponenter, tack vare beläggningens jämnhet och repeterbarhet, och ingen efterbehandling krävs!
  • Oerlikon Balzers lösningar erbjuder miljövänliga beläggningsprocesser som minskar driftskostnader, ökar serviceintervallerna och skyddar värdefulla komponenter mot alla typer av slitage
  • BALINIT TURBINE PRO är 40 gånger mer beständigt än stål 
  • 5 gånger mer erosionsbeständigt än övriga PVD-beläggningar
  • Minimal utmattning av det ursprungliga behandlade komponentmaterialen
  • Bevarar ytjämnheten för ett förbättrat gasflöde

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up