Choose your country / language

BALINIT DUPLEX serien Den idealiska lösningen för ökad effektivitet och produktivitet.

BALINIT DUPLEX-series coated
Combining the best of two worlds.
Combining the best of two worlds: nitriding and hard coatings.
BALINIT DUPLEX serien
Duplex Die Casting 2

Kraftfulla formverktyg måste kunna tåla extrem belastning samtidigt som de ska vara produktiva, effektiva och tillförlitliga. Serien BALINIT® DUPLEX uppfyller dessa krav genom att kombinera två beprövade lösningar för slitageskydd: nitrering och hårda beläggningar

Nitrering ökar ytans hårdhet, dess tryckhållfasthet och varmhårdhet, och skapar en homogen hårdhetsprofil. Beläggningar av BALINIT® kännetecknas av en extrem hårdhet, hög termisk stabilitet och utmärkt skydd mot abrasivt slitage.

Tillsammans förbättrar de era formverktyg markant, och därmed också resultaten av krävande tillverkningsprocesser som massivformning, varmformning eller formning av plåt med draghållfasthet > 500 N/mm2.

Det finns även DUPLEX-versioner av BALINIT-beläggningarna ALCRONA PRO och LUMENA

Ökad verktygslivslängdMinskade verktygskostnader
Minskade produktionskostnader tack vare färre produktionsstopp
Hög termisk stabilitet och homogen hårdhetsprofilÖkad kvalitet på produkterna
Minskad plastisk deformation
Extremt hög hårdhetÖkat slitageskydd
Minskad utmattning

Feedback eller frågor? Kontakta oss!

keyboard_arrow_up