Choose your country / language

BALINIT C STAR Perfekt för mjuka substrat och komponenter som utsätts för hög mekanisk belastning

FDA approved food-safe coating.

BALINIT® C STAR är idealisk för material med mjuka substrat. Dess hårda och sega kromnitridbaserade undre skikt ger en optimal ythårdhet och perfekt stöd (belastningskapacitet) för kolbeläggningen (WC/C).

WC/C-beläggningen ger ett enastående skydd mot adhesiv förslitning, samtidigt som dess låga friktionskoefficient minskar risken för ytutmattning och tribooxidation. Det kompakta kromnitridskiktet ökar samtidigt komponenternas korrosionsmotstånd.

Resultatet är en felfri och jämn beläggning med unik kvalitet och vidhäftning.

Dessa specifikationer gör den till en idealisk beläggning för komponenter med mjukt substrat som titan, icke-järnmetall eller rostfritt stål, för höga ytbelastningar, för radiallager och kuggväxlar. Samtidigt är BALINIT® C STAR perfekt lämpad för system utan smörjning i renrum och för livsmedelsproduktion tack vare att den är godkänd av FDA.

  • Utmärkt skydd mot adhesiv nötning (slitstyrka)
  • Minskar ytutmattning
  • Minskar tribooxidation (nötningskorrosion)
  • Ökar belastningskapaciteten
BALINIT C STAR
Beläggningsmaterial CrN + a-C:H:Me (WC/C)
Beläggningsteknik Sputter
Beläggningens färg antracit
Beläggningshårdhet HIT [GPa]* 8-12 / 12-15
Friktionskoefficient (torr) vs. stål** 0.1 - 0.2
Inre spänning [GPa]*** 0.1 - 0.2
Max. driftstemp. [°C]**** 300
Processtemperatur [°C] < 250
Allmän kommentar Alla uppgifter är uppskattningar och beror på aktuell applikation, miljöförhållanden och testförhållande.
*Beläggningshårdhet HIT [GPa] Uppmätt med nano-intryck i enlighet med ISO 14577. Vid multilagerskikt har de enskilda lagren olika hårdhet. Hårdheten kan anpassas till applikationen.
**Friktionskoefficient (torr) vs. stål Fastställt genom pinne-skiva test med en stålkula, i enlighet med ASTM G99. Under inkörningsperioden kan angivna värden överskridas.
***Inre spänning [GPa] Uppmätt med XRD och/eller böjmetoden (Stoney's ekvation). Den beräknade termiska spänningen har dragits subtraherats.
****Max. driftstemp. [°C] Detta är ungefärliga värden. På grund av termodynamiska lagar finns det ett tryckberoende i applikationen.

© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG

Back to top keyboard_arrow_up

keyboard_arrow_up